جامعه شریف

با زعفران شریف طعم تازه ای به زندگیتان بخشید
برند #زعفران شریف در سالهای گذشته این افتخار راداشته که توانسته است طعم خاص زعفران اصیل خراسان (که شهرستان قاینات قطب تولید این محصول گرانبها می باشد )را به سر سفره های رنگین شما هموطنان عزیز برساند
*محصولی دستچین شده از مرغوبترین مزارع زعفران شهرستان قاینات

*فراوری و بسته بندی شده در واحد صنعتی زعفران شریف

*دارای شماره ثبت تجاری199481واستاندارد

*ارسال زعفران به سایر اقسانقاط کشور

*توانایی همکاری در زمینه صادرات
با ما می توان برای اصل خریدن هم کم هزینه کردد

 

(حمایت از تولید داخل با خرید بدون واسطه از کشاورز)